ကရင့္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ေဒသအမ်ားအျပားတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကရင့္အာဇာနည္ ေစာဘဦးႀကီး၏ ဇာတိေဒသအပါအ၀င္ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ တားျမစ္ခံရ

ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္မွာက်ေရာက္တဲ့ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားမ်ားကို ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြရွိရာ ေဒသအမ်ားအျပားမွာက်င္းပခဲ့ၿပီး ကရင့္အာဇာနည္ ေစာဘဦးႀကီးရဲ႕ဇာတိေဒသ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကန္ႀကီးေဒါင့္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဘဲဂရက္ရြာမွာ ျပဳလုပ္တာအပါအ၀င္ ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ တားျမစ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722