ကနီျမိဳ႕နယ္၊ သမင္ျခံေက်းရြာတြင္ ေမြးထားသည္႔၀က္မ်ားတြင္ ၀က္နားရြက္ျပာေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ေနာက္ထပ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ထပ္မံေတြ႔ရွိထားဟု တုိင္းေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ကုသေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူေျပာ

စစ္ကို္င္းတိုင္းေဒသၾကီးကနီျမိဳ႕နယ္ သမင္ျခံေက်းရြာမွာ ေမြးျမဴထားသည္႔၀က္ေတြမွာ ၀က္နားရြက္ျပာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားခဲ႔ျပီး ေနာက္ထပ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ထပ္မံေတြ႔ရွိထားတယ္လို႔ တုိင္းေဒသၾကီး ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီးညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒါက္တာျမင္႔စိုးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739