မနီလာအပါအ၀င္ ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေနမႈမ်ားေၾကာင္႔လူ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာေရႊ႕ေျပာင္းရ

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေရလႊမ္းမိုးေနမႈေတြေၾကာင္႔ လူ ၅၄,၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးလြတ္ရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739