ဗင္နီဇြဲလားသမၼတမာဒူရိုက ၄င္းအားလုပ္ၾကံရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ FBIအကူအညီကိုလက္ခံသြားမည္ဟုဆို

ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းပါတဲ႔ ဒရုန္းေတြနဲ႔၄င္းကို လုပ္ၾကံဖို႔ၾကံစည္ခဲ႔တဲ႔ကိစၥကို ကူညီေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အေမရိကန္ FBI ေအးဂ်င္႔ေတြ ဗင္နီဇြဲလားကို လာေရာက္ခြင္႔ျပဳမယ္လို႔ သမၼတမာဒူရိုက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739