ႀကံံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမစက္ရုံလုပ္သားမ်ားက အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရမႈ ရပ္တန္႔ေရးအပါအ၀င္ ဥပေဒပါ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕တြင္ ဆႏၵျပ

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္အတြင္းရွိ သံေတာ္ျမတ္၊ ႀကံ့ႏွစ္ေကာင္ဘိပ္ေျမစက္ရုံ လုပ္သားေတြက အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံထားရျခင္းအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိဖို႔ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕ေပၚမွာ စီတန္းလွည့္လည္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722