ဆီးရီးယားႏုိင္ငံရွိ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစ္ဒ္လစ္ဗ္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္သိုေလွာင္ရုံတစ္ခု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အနည္းဆံုး ၃၉ ဦး ေသဆံုး

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံရွိ သူပုန္ေတြထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ အစ္ဒ္လစ္ဗ္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္နဲ႔ ခဲယမ္း သိုေလွာင္ရုံတစ္ခု ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ကေလး ၁၂ ဦး အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ၃၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့တယ္လုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636