ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔မတိုင္မီ တိုးရစ္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားဆိုင္းငံ့

လာမယ့္စက္တင္ဘာလမွာ က်ေရာက္မယ့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္မႈ  ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ မတိုင္မီ ျပည္ပႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ တိုးရစ္ဗီဇာေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636