ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၁၂ လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစီရင္ခံစာ တင္ျပသြားမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို သံုးသပ္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ အစီရင္ခံစာကို ၁၂ လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပသြားမယ္လို႔ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ရိုဆာရီယို မယ္နာလိုက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636