ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပြဲစားမ်ားႏွင့္ ထုိင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ပြဲစားမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ေရး ျမန္မာ-ထုိင္း ေဆြးေႏြး

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြနဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးတုိ႔ဟာ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပြဲစားေတြနဲ႔ ထုိင္းကုိ တရားမဝင္ ပို႔ေဆာင္ေနတဲ့ ပြဲစားေတြကို စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူနိုင္ေရးကုိ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636