ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း အသီးသီးအတြက္ မိုးၾကီးမည့္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး ျမစ္ေရအေျခအေနႏွင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳရန္လုိ

ယေန႔ညေနမွ ေနာက္(၇၂) နာရီအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီးအတြက္ မိုးၾကီးမည့္သတိေပးခ်က္ကုိ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားျပီး ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္တာေၾကာင့္ သတိျပဳေနထိုင္ၾကပါဖုိ႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636