၈ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ ေတာဆင္ရိုင္း ၁၂၃ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္း ေျပာ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လအထိ ၈ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ ေတာဆင္ရိုင္း ၁၂၃ ေကာင္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636