ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေအာင္ဝင္းခိုင္မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႕ တိမ္းေရွာင္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေဇယ်ာၿဖိဳး ထြက္ဆို

ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရရံုးစိုက္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားယူထားသူျဖစ္တဲ့ ေအာင္ဝင္းခိုင္မွာ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရားရံုး ရံုးခ်ိန္းမွာ ေဇယ်ာၿဖိဳးက ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636