အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သံုးႀကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသည့္ ၀က္ဂ်္ပါယီ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သံုးႀကိမ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အက္တာဘီဟာရီ ၀က္ဂ်္ပါယီဟာ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636