သတၱဳရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

သတၱဳရွာေဖြ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ကယားျပည္နယ္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကြန္ယက္က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636