တစ္ေန႔လွ်င္ စီးကရက္အလိပ္ ၄၀ ခန္႔ေသာက္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွစ္ႏွစ္သားကေလး ႏိုင္ငံတကာအထိ နာမည္ႀကီးေန

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက ကေလးငယ္ေလး ရာပီအနန္ ဒါပါမြန္ကာဟာ အရြယ္နဲ႔မလိုက္ဘဲ တစ္ေန႔ကို စီးကရက္အလိပ္ ၄၀ ေလာက္ ေသာက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636