တည္ျငိမ္တဲ့ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ျဖစ္ဖို႕ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ ေဒါက္တာစိုးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း(Exclusive Interview)

ဇြန္လအတြင္းက စတင္ၿပီး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းက ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာေတာ့
တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာေစ်း
ျမင့္တက္ေနမႈက စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ဘာေတြၾကံဳေတြ႕နိုင္လဲ။ ေငြလဲႏႈန္းမတည္ၿငိမ္တာေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေျခအေနေတြကို သတိျပဳႏိုင္ဖုိ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသူတစ္ဦးလဲျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္လဲျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာစိုးထြန္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,598