ထူးဆန္းအံၾသဖြယ္ရာ ေခါင္းတလားမ်ားရွိရာ ၾကက္ဂူ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■သဘာ၀တရားအလွ ေက်ာက္ခတ္ပန္းဆြဲမ်ားနဲ႔ စိတ္၀င္စားဖြယ္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား

■ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ေပ ၂၉၀၀ မွာရွိေနျပီး ေပေပါင္း ၄၉၀၀ အနက္ထိ သြားလို႔မဆံုးေသးတဲ့ လိႈင္ဂူ

■ဂူအတြင္း ေခါင္းတလားမ်ား၊ အရိုးစုမ်ား ေတြ႔ရတတ္တယ္ဆိုတဲ့ ေရွးစကားမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ကယားျပည္နယ္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို တင္ဆက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720