အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လြန္ေဘာ႔ကၽြန္းတြင္ ငလ်င္ထပ္မံ လႈပ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေသဆံုးသူ ၁၀ ဦးရွိ

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ လြန္ေဘာ႔ကၽြန္းမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္က ငလ်င္လႈပ္ခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ လက္ရွိေသဆံုးသူ ၁၀ ဦး ရွိေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636