“ရင္ခြင္ေႏြး” (Short Film)

■ ပာန္ေဆာင္မႈမ်ားတဲ့ ဒီေလာကႀကီးထဲမွာ သင့္ကို ေမတၱာစစ္နဲ႔ တကယ္ခ်စ္ေနတယ္ဆိုတာ မိဘပဲရွိပါတယ္။

■ အေမမ်ားေန႔မွာ အေမ့ကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ့္ စကားတစ္ခြန္းနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳေပးႏိုင္ႀကပါေစ။