ေငြမကုန္ပဲ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေသာ ပရဟိတ (Slient Story)

ပရဟိတဆိုတာ ေငြေၾကးအကုန္က်ခံၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္နုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ ကိုယ္႔ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ သူတစ္ပါးအက်ဳိး သယ္ပိုးနုိင္တယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ ။